พันธมิตรของเรา

เราให้ความรู้กับพันธมิตรและให้ความช่วยเหลือแบบส่วนตัวที่ฝ่ายขาย ด้วยการส่งเสริมของเรา พวกเขาไม่จำเป็นต้องจับคู่ระหว่าง ผู้ขาย Crypto กับ ผู้ซื้อ Crypto อีกต่อไป โดยทุกคนสามารถใช้จ่ายด้วย Crypto ได้ โดยผู้ขายจะได้รับชำระเป็นไทยบาท

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของเราเพื่อจะนำนักลงทุนมาที่ประเทศไทยให้มากที่สุดและช่วยให้ประเทศนี้กลายเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ถือคริปโตโดยสุจริต